logo
Toplam Eğitim Süresi: 52 Saat / 13 Hafta

Eğitmenler: Selim Evci

Eğitim İçeriği: Teorik bilgiller ve üretim içindeki pratiklerle birlikte film yapımı konusunda A dan Z ye süreci kapsayan bir program. Atölye, senaryonun yazımı ve gelişimi, çekim, kurgu, filmin gösterimi ve dağıtımı konularını kapsayarak ayrıntılı bir şekilde planlanmıştır. Aynı zamanda bu program katılımcıları daha ileri seviye film yapımı atölyelerine hazırlamak, sinema dili ve film yapım teknikleri ile tanıştırmak üzere tasarlanmıştır.

Kimler İçin: Film yapmak isteyen ya da bu alanda bir bakış açısı kazanmak isteyen herkes.

Neler Öğreneceksiniz: Atölyede; senaryo, yönetmenlik, yapım ve kurgu gibi film yapımının temel öğeleri konularının yanısıra filmlerin tüketim alanları ve festivaller konularında  da bilgi ve birikim aktarılacaktır.

Program Hedefleri: Film yapımı konusunda teorik bilgillerin yanısıra üretimin içindeki pratikleri ön plana çıkararak, katılımcılara bu alanda bir bakış açısı kazandırabilmek.

Program Formatı: Dersler 4 saat sürecek olup, program toplam 13 haftada tamamlanacaktır. Dersler 1saat 10 dakika uzunluğunda ve 3 bölümde işlenecektir. Ders aralarında 15 er dakikalık 2 ara verilecektir. Derslerin ilk bölümü film örnekleri eşliğinde incelemeler ağırlıklı olup, ikinci bölüm konuk eğitmenler eşliğinde pratik yaklaşımlar ve saha çalışmalarını incelemek için ayrılacaktır. Öğrenciler atölye sürecinde kendi yazdıkları bir senaryoyu geliştireceklerdir.

Atölye Ücreti:

Tam: 2.500 TL

Öğrenci: 1.875 TL

Basic Filmmaking Atölye Katılım Koşulları: Atölye verimini arttırmak amacıyla katılım ön başvuru gerektirmektedir. Ön değerlendirmeyi geçen katılımcılar atölyeye katılabilirler. Ön değerlendirme için başvuru sahipleri;

Belirli bir temada çekilen 10 adet fotoğraf ya da yazdıkları bir senaryo ya da çektikleri bir kısa film ve özgeçmişleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Ön başvuru sonucu mülakataçağırılan katılımcılar değerlendirme sonucu katıım hakkı kazanırlar.

Film yapımının temel konuları üzerinden atölyeye giriş.

Bir film yapma düşüncesi, sonrasında karşımıza çıkan aşamalar ve ortak yapım süreci.

Fikirden aşamalarının kapsamlı bir şekilde işlenmesi.

Plan, sahne, sekans, çekim ölçekleri, kamera hareketleri. Filmi dili oluşumu ve incelenmesi.

Yönetmenin film yapım sürecindeki sorumlulukları üzerine kapsamlı bir ders.

Işık ve Ses konularında uzman konuk eğitmenler eşliğinde kapsamlı bir ders.

Profesyonel ekipmanlarla sınıfça bir sahnenin çekiminin yapılması.

Çekimi yapılan sahnenin kurgulanması ve kurgunun temel ilkeleri üzerine bir ders.

Bir filmi sınıfta izleyerek çözümleme ve filmi grameri açısından inceleme.

Filmlerin seyircilere ulaştığı alanlar olan festivaller, sinema dağıtımı ve TV satışları konularında bir ders.

Profesyonel ekipmanlarla sınıfça bir sahnenin çekiminin yapılması.

Atölyede üretilen senaryoların geliştirilmesine yönelik bir ders.

Atölye sonucunda katılımıcıların final soruları ve üretilen senaryoların değerlendirilmesi üzerine bir ders.

ön başvuru

Toplam Eğitim Süresi: 76 Saat / 13 Hafta

Eğitmenler: Selim Evci

Eğitim İçeriği: Teorik bilgiller ve üretim içindeki pratiklerle birlikte film yapımı konusunda A dan Z ye süreci kapsayan bir program. Atölye, senaryonun yazımı ve gelişimi, oyuncu seçimi, çekim süreci, kurgu, gösterim ve dağıtım konularını kapsayarak ayrıntılı bir şekilde planlanmıştır. Advanced Filmmaking programında atölye katılımcıları birlikte bir kısa filmin yapımını gerçekleştirirler. Filmin yazımından post prodüksiyon sürecine kadar süreci deneyimleyen katılımcılar, atölye sonunda çektikleri filmin ilk gösterimini yaparlar ve çalışmanın seyirciye ulaşma sürecini de tecrübe etme imkanı bulurlar.

Kimler İçin: Film yapmak isteyen ya da bu alanda bir bakış açısı kazanmak isteyen herkes.

Neler Öğreneceksiniz: Atölyede katılımcılar,  senaryo, yönetmenlik, yapım ve kurgu gibi film yapımının temel öğeleri konularının yanısıra bir film üretimi sürecini deneyimleme imkanı bulurlar. Filmlerin tüketim alanları ve festivaller konularında  da bilgi ve birikim aktarılacaktır.

Program Hedefleri: Film yapımı konusunda teorik bilgillerin yanısıra üretimin içindeki pratikleri ön plana çıkararak, katılımcılara bu alanda bir bakış açısı kazandırabilmek.

Program Formatı: Dersler 4 saat sürecek olup, program toplam 13 haftada tamamlanacaktır. Dersler 1saat 10 dakika uzunluğunda ve 3 bölümde işlenecektir. Ders aralarında 15 er dakikalık 2 ara verilecektir. Derslerin ilk bölümü film örnekleri eşliğinde incelemeler ağırlıklı olup, ikinci bölüm konuk eğitmenler eşliğinde pratik yaklaşımlar ve saha çalışmalarını incelemek için ayrılacaktır. Atölyede katılımcılar bir kısa filmi birlikte üreterek, film yapım sürecini deneyimleyeceklerdir. Çekim günleri 10 saatlik çalışmayı kapsar.

Atölye Ücreti:

Tam: 3.000 TL

Öğrenci: 2.250 TL

Advanced Filmmaking Atölye Katılım Koşulları:  Atölye verimini arttırmak amacıyla katılım ön başvuru gerektirmektedir. Ön değerlendirmeyi geçen katılımcılar atölyeye katılabilirler. Ön değerlendirme için başvuru sahipleri;

Belirli bir temada çekilen 10 adet fotoğraf ya da yazdıkları bir senaryo ya da çektikleri bir kısa film ve özgeçmişleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Ön başvuru sonucu mülakata çağırılan katılımcılar değerlendirme sonucu katılım hakkı kazanırlar.

Basic Filmmaking atölyesine katılanlar, doğrudan Advanced Filmmaking atölyesine katılabilirler.

Bir film yapma düşüncesi, sonrasında karşımıza çıkan aşamalar.

Senaryo çalışma aşamalarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi.

Katılımcıların yazdıkları senaryoları geliştirilmesi ve atölyede çekilecek olan senaryonun belirlenmesi.

Yönetmenin film yapım sürecindeki sorumlulukları. Plan, sahne, sekans, çekim ölçekleri, kamera hareketleri. Filmi dili oluşumu ve incelenmesi.

Atölyede çekilecek filmin ön çalışmalarının başlatılması.

Işık ve Ses konularında uzman konuk eğitmenler eşliğinde kapsamlı bir ders. Profesyonel ekipmanlarla sınıfça bir sahnenin çekiminin yapılması.

Atölyede çekilecek filmin cast çalışması, katılımcılarla birlikte oyuncuların seçimi

Atölye filminin çekimi

Atölye filminin çekimi

Color-up stüdyolarında atölye filminin katılımcılarla birlikte kurgulanması.

Imaj stüdyolarında filmin ses işlemlerinin (sound edit-final mix) katılımcılarla birlikte yapılması.

Color-up stüdyolarında filmin color grading (renk düzeltme) işlemlerinin tamamlanması.

Atölyede üretilen filmin Bahçeşehir Üniversitesindeki ilk gösterimi.

ön başvuru

Toplam Eğitim Süresi: 88 Saat / 22 Hafta

Eğitmenler: Selim Evci

Eğitim İçeriği: Pro Filmmaking, sinema konusunda belli bir seviyedeki katılımcıların danışmanlık alarak film çekmelerine imkan verecek şekilde oluşturulmuştur. Atölyeye katılımcı sayısı en fazla 8 kişidir. Her bir katılımcı tamamlanmış bir kısa film senaryosu ile katılım sağlamak zorundadır. Atölye süresine her bir katlımcıya 3 çekim günü için profesyonel ekip ve ekipman desteği verilir. Yine profesyonel koşullarda post prodüksiyon desteği sağlanır. Atölye süresince katılımcı diğer katılımcıların setlerinde görev alır, kendi setinde de diğer katılımcılardan yardım alır. Her aşamasında danışman eğitmen eşliğinde yönlendirilecek olan katılımcı atölye sonunda kendi kısa filmini tamamlammış olur.

Kimler İçin: Film yapmak isteyen ya da bu alanda bir bakış açısı kazanmak isteyen herkes.

Neler Öğreneceksiniz: Atölyede katılımcılar, sinema alanında üretim süreçlerini deneyimleyerek film yapma imkanı bulurlar.

Program Hedefleri: Film yapımı konusunda teorik bilgillerin yanısıra üretimin içindeki pratikleri ön plana çıkararak, katılımcılara bir film yapma sürecinde destek vermek ve film yapmalarını sağlamak.

Program Formatı: Dersler 4 saat sürecek olup, program toplam 16 haftada tamamlanacaktır. Dersler 1saat 10 dakika uzunluğunda ve 3 bölümde işlenecektir. Ders aralarında 15 er dakikalık 2 ara verilecektir. Derslerin ilk bölümü film örnekleri eşliğinde incelemeler ağırlıklı olup, ikinci bölüm konuk eğitmenler eşliğinde pratik yaklaşımlar ve saha çalışmalarını incelemek için ayrılacaktır. Atölyede her katılımcı bir kısa filmi birlikte üreterek, film yapım sürecini deneyimleyecektir.

Atölye Ücreti:

Tam: 14.500  TL

Öğrenci: 10.875 TL

Pro Filmmaking Atölye Katılım Koşulları: Atölye verimini arttırmak amacıyla katılım ön başvuru gerektirmektedir. Ön değerlendirmeyi geçen katılımcılar atölyeye katılabilirler. Ön değerlendirme için başvuru sahipleri;

Belirli bir temada çekilen 10 adet fotoğraf ya da yazdıkları bir senaryo ya da çektikleri bir kısa film ve özgeçmişleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Ön başvuru sonucu mülakata çağırılan katılımcılar değerlendirme sonucu katılım hakkı kazanırlar.

Advanced Filmmaking atölyesine katılanlar, doğrudan Pro Filmmaking atölyesine katılabilirler.

Bir film yapma düşüncesi, sonrasında karşımıza çıkan aşamalar.

Katılımcıların senaryolarınının çekim hazırlıkları öncesinde değerlendirmesi.

Katılımcıların senaryolarınının çekim hazırlıkları öncesinde değerlendirmesi.

Çekim öncesi film ekiplerinin ve görev dağılımlarının oluşumu.

1. ekibin çekim hazırlıkları, cast, mekan seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

2. ekibin çekim hazırlıkları, cast, mekan seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

3. ekibin çekim hazırlıkları, cast, mekan seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

3. ve 4. ekibin çekim hazırlıkları.

4. ekibin çekim hazırlıkları, cast, mekan seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

5. ekibin çekim hazırlıkları, cast, mekan seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

5. ve 6. ekibin çekim hazırlıkları.

6. ekibin çekim hazırlıkları, cast, mekan seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

7. ekibin çekim hazırlıkları, cast, mekan seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

7. ve 8. ekibin çekim hazırlıkları.

8. ekibin çekim hazırlıkları, cast, mekan seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

Fiilmlerin Final Kurguları

Fiilmlerin Final Kurguları

Filmlerin post işlemlerinin tamamlanması

Filmlerin post işlemlerinin tamamlanması

Atölyede üretilen filmlerin izlenmesi

Atölyede üretilen filmlerin izlenmesi

ön başvuru