logo
Toplam Eğitim Süresi: 48 Saat / 8 Hafta

Eğitmenler: Ceyhun Akgün

Eğitim İçeriği: Adobe Illustrator CC bütün tasarım disiplinlerinde ortak kullanılan programlardan biridir. Basılı yayıncılık ve tasarım, video, web, dijital uygulamalar, tekstil sektörü gibi bir birinden farklı disiplinlerin kullandığı ortak tasarım uygulama programıdır.

Kimler İçin: İster yeni mezun ister yıllardır bu alanlarda çalışıyor olun. Programı hiç bilmeyenlere göre anlatarak, en ileri fonksiyonlarını uygulayarak öğreneceksiniz. Dünya da en fazla kullanıcıya sahip yazılımlarından biridir Illustrator. Reklam ajanslarında, matbaalarda çalışan bir Grafiker ya da yeteneklerinizi daha da ileriye taşımak isteyen bir tasarımcı, desinatör olabilirsiniz. Programı en iyi şekilde öğrenmeniz için birlikte çalışacağız.

Neler Öğreneceksiniz: Adobe Illustrator CC kullanmayı öğreneceksiniz. Fikrinizi, kağıda çizdiğiniz eskiz bir düşünceyi orjinale dönüştürebileceksiniz. Tasarım yapabileceksiniz ya da bir fikri üretilebilir hale getirebileceksiniz.

Program Hedefleri: 48 Saatlik bir sürede, öğrenciler tek başlarına Adobe Illustrator ile kapsamlı bir projeyi kimseden uygulama yardımı almayarak tek başlarına çözümleme yollarını öğrenecekler. Program sonunda öğrenciler, her tasarım projesinde ön hazırlığın, karalama eskiz süreçlerinin önemini ve bunun devamında orjinal projeye geçildiğinde rahatlık ve kolaylığı görecekler. Bir dergi kapağı, bir ambalaj tasarımı, afiş, broşür, kurumsal kimlik, logo gibi önemli ve zaman alıcı projeleri nasıl daha kolay yapılacağını, yapılması gerekenleri öğrenecekler. Programı sevecekler, önemli alışkanlıklar kazanacaklar.

Program Formatı: 1 haftada (Cumartesi ve Pazar) 6 saat eğitim sürecektir. Dersler 50 dk ve 10 dk molalar üzerinden devam edecektir. Derslerde eğitmen konuyu sözlü ve uygulamalı olarak gösterir, öğrencilerle birlikte tekrarı yapılarak devam edilir. Derslerde kullanılacak görsel malzemenin tümü önceden öğrencilerin bilgisayarlarına yüklenir. Her konu bilgisayarda uygulanarak devam edilir. Öğrencilerin soru ve cevapları dersle ilgiliyse topluca, özel ise bire bir yanıtlanır.

 

Toplam Eğitim Süresi: 48 Saat / 8 Hafta

Eğitmenler: Ömer Şerif Bilsel

Eğitim İçeriği: Bu eğitim teknoloji ve sanatı bir araya getiren Görsel Efekt (VFX) ile durağan grafik öğelerini canlandıran Motion Graphics konularını işlerken, bu iki dala hakim yazılım After Effects’i öğrenme ve pratik etme imkanı sağlar.

Kimler İçin: Bu program, reklam ve sinema temelleri üzerine disiplinlerarası bir yazılım olan After Effects’i eklemek isteyen, bu alandaki ilgi ve becerilerini hobiden profesyonel bir mesleğe dönüştürmeyi amaçlayan, kariyer değişikliği hedefinde olan, sanat ve teknoloji meraklılarına açıktır.

Neler Öğreneceksiniz: Bu programda temel VFX ve motion graphics yaklaşımlarını öğrenirken, post prodüksiyonda After Effects’in yerini pratiklerle deneyimleyecek ve yazılıma hakimiyet kazanacaksınız. Motion graphics çalışma prensipleri, video formatları, yazılım arayüzü, dijital video, VFX ipuçları ve sorun çözümü konularıyla pekişen derslerle bu iki alanın teknik ve estetik yönlerini bir arada öğrenme şansı bulacaksınız.

Program Hedefleri: After Effects’in profesyonel kullanım temelini kazandırma. VFX ve motion graphics genel terminolojisini ve yaklaşımını anlama. Post prodüksiyon iş akışını kavrama.

Program Formatı: Her ders 3 saat sürecek olup, program toplam 8 haftada tamamlanacaktır. Dersler 1,5 saat uzunluğunda ve 2 bölümde işlenecektir.

VFX ve motion graphics nedir? After effects arayüz tanıma, video formatlarını öğrenme

Kompozisyon yönetimi ve katman düzeni

Görseli arka plandan ayırma yöntemleri

Objeleri hareketlendirirken zaman kullanımı

5. haftaya kadar öğrenilenleri pekiştirecek uygulamalar

3B düzlemde objeleri yerleştirme

Profesyonel örneklerin incelenmesi

5. haftada verilen ödevlerin sunum ve değerlendirmesi

ön başvuru

Toplam Eğitim Süresi: 42 Saat

Eğitmenler: Özgül Gürbüz

Eğitim İçeriği:

-Kavramsak olarak karakter

-Fonksiyonel, Estetik ve Hareket içinde Karakter – – – – Animasyonun Temel Prensipleri (12Temel Prensip)

-3D bir animasyon filminde pipeline…

-Katılımcıların geliştirecekleri karakterlerin fikir aşamasından pre-production aşaması için gerekli olan model-sheet hazırlama aşamasına kadar üretilip sunulması

-Oyun Tasarımı, Stop Motion Dilm üretimi, Karikatür ve Kitap resimleme gibi alanlarda karakterlerin kullanımı

Kimler İçin:

-Kendi projesi olup karakterlerini üretmek ve pre-production aşaması için sunabilecek hale getirmek isteyenler,

-Karakter tasarımına ilgi duyup sektördeki farklı kullanım alanlarını merak eden ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenler için giriş niteliğinde bir eğitimdir.

Program Hedefleri:

-Katılımcıların genel olarak karakter tasarımında önemli olan süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları,

-Karakter tasarımının(3d Animasyon, oyun, stop motion, karikatür ve kitap resimleme..gibi) farklı kullanım alanları hakkında fikir sahibi olmaları,

-Teorik bilginin yanında pratik yaparak kendi projelerinin pre-production aşaması için tasarlamak istedikleri karakterin model-sheet‘lerini üretip sunabilecek hale gelmeleri hedeflenmektedir.

Program Formatı: 1 er  saatlik bloklar halinde, 15’er dakikalık molalar ile birlikte günde 3 saat, (eğitimler Cumartesi, Pazar günleri yapılacaktır. ) toplam 42 saat olacak şekilde planlanır.

Karakter Eskizleri Sunumu

Endüstri Profesyonellerinden oluşan Jüri önünde, Final Renklendirilmiş Model-sheet Sunumları, Puanlama ve feedback alma

ön başvuru

Toplam Eğitim Süresi: 48 Saat / 8 Hafta

Eğitmenler: Ceyhun Akgün

Eğitim İçeriği: InDesign CC’nin basılı yayıncılık alanındaki yeteneklerini, özel düzenlenmiş bir müfredat üzerinden Ceyhun Akgün yönetiminde öğrenme şansına sahip olacaksınız. İster bir reklam ajansında, ister bir matbaa ya da yayın evinde çalışıyor olun, programın hayatınızı kolaylaştıran muazzam kolaylıklarını, harika otomasyonlarını bu eğitimde en iyi şekilde öğreneceksiniz.

Yayıncılık alanındaki tasarım kurallarını öğrenerek çalışma hayatınıza yeni bir ivme katabilirsiniz. Kitap, dergi, broşür, katalog vb. işlerinizde hızla ve verimli bir şekilde kullanabilmek için bu eğitim kaçırılmayacak bir fırsattır.

Kimler İçin: Matbaa, Reklam Ajansları, Yayın Evleri, Kurumsal Şirketler InDesign programını kendi bünyelerinde kullanıyorlar. Özel fonksiyonları içinde barından programın araçlarını kullanarak 1 haftada süren işi tam yarı zamanda tamamlama olanağı bulabilirsiniz.

İster öğrenci olun, ister tasarım, uygulama yapıyor olun, InDesign geleceğin programıdır. Programı öğrenmek size artı değer katacaktır.

Neler Öğreneceksiniz: Bir dergi, kitap tasarlamanın, bir çok tablo ile çalışmanın ne kadar kolay olduğunu öğreneceksiniz. Yüzlerce sayfalık bir işin iyi bir planlama ile nasıl kolay bir şekilde tamamlandığını öğreneceksiniz. Yüzlerce kimlik kartının 1, 2 dk içinde nasıl Data Merge fonksiyonuyla çözümlendiğini göreceksiniz.

  • Style Fonksiyonları ve Otomasyonlar
  • Master Page ve Süreli Yayıncılık İlkeleri
  • Tablo ve Fonksiyonları

Program Hedefleri: 48 Saatlik bir sürede, kullanıcıları tek başına InDesign ile kapsamlı bir projeyi yardım almayarak tek başlarına çözümleme ilke ve yollarını öğrenecekler. Hangi iş olursa olsun, planlamanın en önemli süreç olduğunu ve bunun atlanılmaması gereken bir aşama olduğunu deneyimleyecekler. Dergi, broşür, kitap hazırlama ve tasarlamanın zor bir iş olmadığını öğrenecekler. Programı ezberlemeden, akılcı bir şekilde kullanmayı öğrenecekler.

Program Formatı: 1 haftada (Cumartesi ve Pazar) 6 saat eğitim sürecektir. Dersler 50 dk ve 10 dk molalar üzerinden devam edecektir. Derslerde eğitmen konuyu sözlü ve uygulamalı olarak gösterir, öğrencilerle birlikte tekrarı yapılarak devam edilir. Derslerde kullanılacak görsel malzemenin tümü önceden öğrencilerin bilgisayarlarına yüklenir. Her konu bilgisayarda uygulanarak devam edilir. Öğrencilerin soru ve cevapları dersle ilgiliyse topluca, özel ise bire bir yanıtlanır.

 

Toplam Eğitim Süresi: 40 Saat / 8 Hafta

Eğitmenler: Murat Demir

Eğitim İçeriği: Kapsamlı Adobe Photoshop eğitimi, günümüzde yaygınlaşan ve hızla gelişmeye devam eden Dijital Fotoğraf Sistemlerini anlamak, programın kullanım şekillerini öğrenerek ve elde edilen dijital veriyi en şekilde sunuma hazırlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kimler İçin: Kapsamlı Adobe Photoshop eğitimi, temel ya da ileri düzeyde fotoğrafçılık ve bilgisayar kullanım bilgisine sahip tüm katılımcılara, ayrıca profesyonel olarak kendisini geliştirmek isteyen ve bu gelişimle beraber dijital fotoğrafçılık alanından gelir elde etmek isteyen tüm katılımcılar için uygundur.

Neler Öğreneceksiniz: Adobe Photoshop eğitimi ile programın temel bileşenlerini, araçlarını ve kullanım alanlarının neler olduğunu doğru bir şekilde öğreneceksiniz. Kazanmış olduğunuz program bilgisi ile grafik tasarımlarınızı gerçekleştirebilir ve fotoğraflarınıza profesyonel dokunuşlar yapabilirsiniz.

Program Hedefleri: Adobe Photoshop Programının temellerinin öğrenilmesi. Basit grafik tasarımlarının oluşturulması ve sunulması. Dijital Fotoğraf işleme aşamaları ve tekniklerinin öğrenilmesi.

Program Formatı: Her ders  5 saat sürecek olup, program toplam 8 haftada tamamlanacaktır. Dersler 1,5 saat uzunluğunda ve 3 bölümde işlenecektir. Derslerin ilk bölümü konu üzerine yazılmış literatürü inceleyecek olup, ikinci bölüm pratik yaklaşımlar ve saha çalışmalarını incelemek için ayrılacaktır. Öğrenciler kendilerine verilen proje konusu doğrultusunda bir fikir ve çalışmayı, programın temel çalışma mantığını kullanarak tamamlamaları istenecektir.

 

Çözünürlük, DPI ve Piksel Nedir?

Arayüz ve diğer bileşenlerin tanıltılması.

Transform işlemlerinin yapılması (ölçülendirme ve taşıma)
Yazı ve Vektörel araçların kullanımı.

Temel seçim araçlarının kullanımı.
Pen Tool ile dekupe işlemi.
Boyama araçlarının kullanımı ve ayarları.
Düzenleme ve temizleme araçlarının kullanımı ve ayarları.

Katmanlar ile çalışmanın kuralları ve yöntemleri.
Layer maskeleme işlemleri.
Katman stilleri ve kullanımları.

Işık, renk, keskinlik gibi detay ayarlarının uygulanması.
Renk Dengesi ve Beyaz Dengesi.
Katmanlar ile fotoğraf işleme yöntemleri.

Healing Brush ve Clone Stamp Tool ile fotoğrafların işlenmesi.
(Retouching)

Raw olarak çekilen fotoğrafların Camera Raw ile işlenerek, PS’a aktarılması.

Camera Raw ayarları

3D Lut’ların fotoğraflara eklenmesi.

High End Retouch çalışması kapsamında
Frequency Seperation yönetemini kullanmak.

Dodge ve Burn araçlarını kullanmak.

Adobe Photoshop programı kullanılarak dergi kapağı tasarımı.

ön başvuru

Toplam Eğitim Süresi: 48 Saat / 16 Hafta

Eğitmenler: İdil Ar Uçaner

Eğitim İçeriği:

-Katılımcıların kendilerine ait bir ‘’kısa animasyon filmi’’ geliştirmesine destek olmak.

-Eğitim ve uygulamanın paralel yürütüldüğü bir program içeriği

-Bir kısa animasyon filminin yapım öncesi tüm aşamalarını aktarmak

-Kısa film ve görsel dil incelemeleri

-Hikaye oluşturma

-Hikayeye uygun görsel dilin tasarlanması

-Karakter ve Mekan tasarımları

-Storyboard nasıl oluşturulur

-Hikayeye uygun müzik ve ses tasarımı için doğru brief nasıl verilir

-Animatik ne işe yarar ve nasıl yapılır

Kimler İçin: Program, kendi hikayesini yazmış olan ve bunu kısa animasyon film projesine dönüştürmek isteyenlere veya kurs esnasında yeni bir hikaye yaratıp, filme aktarmak isteyenlere yöneliktir.

Bu programa katılım için ‘’temel çizim bilgisi’’ gereklidir! Bu eğitim, görsel tasarım ve çizim temelleri üzerine tasarlanmıştır.

Neler Öğreneceksiniz:

Kısa animasyon filminin ön yapım aşamaları nelerdir?

Hikayeye uygun görsel dil nasıl bulunur? (Stil, kompozisyonlar, kamera açıları, renkler vs.)

Karakter tasarımı, mekan tasarımı ve storyboard nasıl olmalıdır?

Animasyona yönelik hikaye nasıl yazılır?

Bir animasyon filminde yapım takvimi nasıl hazırlanır?

Program Hedefleri:

-Katılımcıyı kısa animasyon filmi ile tanıştırmak

-Eğitimin sonunda katılımcının yapıma hazır bir kısa animasyon film projesi elde etmesi

-Kısa film yapım aşamalarının sürece uygun şekilde aktarılması

-Hikayeye uygun görsel dilin bulunması ve bunun öneminin kavranması

-Kısa filmde kritik olan ‘’takvim ve zamanlama’’  ile çalışma disiplinin geliştirilmesi

Program Formatı: Her ders 3 saat sürecek olup, program toplam 16 haftada tamamlanacaktır. Dersler 1,5 saat uzunluğunda ve 2 bölümde işlenecektir. Genelde derslerin ilk bölümü konu üzerine yazılmış literatürü inceleyecek olup, ikinci bölüm filme yönelik uygulamaları içerecektir. Her öğrenci bireysel olarak çalışacaktır.

 

Örnek kısaların paylaşımı ve incelenmesi.
Hikayeye uygun görsel dilin tasarlanması ve bunu örneklendiren videolar

Eğitmenin kendi kısa filmi üzerinden kısa film aşamalarının incelenmesi. Eskizden son tasarımlara kadar olan süreç.

Örnek filmler üzerinden karakter analizleri
Form araştırmaları ve
geometrilerin anlamları.

Form araştırmaları ve geometrilerin anlamları/ Devam

Karakterlerin ifadeleri ve farklı hareketleri örnekler üzerinden anlatılır.

Karakter tasarım aşamaları örnekler üzerinden gösterilir.
( Eskizler, ifadeler, hareketler, kolaj, silüet, renklendirme, model sheet)

Bu derste katılımcılar karakterlerinin model sheetini çıkarır.

Bu derste katılımcılar karakterlerini dijital veya klasik yöntemle renklendirirler.

Hikaye akışına göre sahne tasarımı.
(Kompozisyon) Örnekler üzerinden gösterilir.
Hans Bacher’in Dream Worlds kitabı kaynak alınarak ders işlenir.

Hikaye akışına göre sahne tasarımı.
(Renk, ışık, kamera) Örnekler üzerinden gösterilir.

Hikaye akışına göre sahne tasarımı/ Devam

Storyboard nedir.
Başarılı filmlerden storyboard örnekleri paylaşılır. (Farklı kaynaklardan)

Directing the Story (Francis Glebas) kitabı kaynak alınarak storyboard işlenir.

Animatik örnekleri paylaşılır.
Müzik ve ses tasarımının filmdeki yeri anlatılır.
Proje sonuçlandırılır.

ön başvuru