logo
Program Kodu: GDC

Toplam Eğitim Süresi: 21 Hafta / 5 Ay

Toplam Eğitim Saati: 138 Saat (Teori), 138 Saat (Uygulama)

Eğitim Yeri: IDEA Kampüsü

Eğitmenler: Mete Sezgin, Efe Alaçamlı, Oytun Kal, Güven Çatak

Kariyer İmkanları: Game Designer

Ders Başlığı Süre/Saat
Oyun Tasarımına Giriş 6
Oyun Türleri 3
Oyun Üretim Aşamaları 3
Oyun Sektörü 3
Oyun Prototipleme 3
Oyun Prototipleme Uygulama 3
Temel Photoshop 6
Temel Programlama 6
Oyun Sanat ve Tasarım Prensipleri Uygulama 3
Ders Başlığı Süre/Saat
Introduction to 3D Design 3
Basic Modelling 3
Prop Modelling 3
Texturing 3
Advanced Photoshop 3
Advanced Texturing 3
Advanced Modelling 6
Final Project 3
Ders Başlığı Süre/Saat
Introduction to Level Design 3
Level Design Elements 3
Layout & Legend 3
Introduction to Unreal Engine 3
White Boxing 6
Storytelling 3
Blueprint Unreal 3
Advanced Layout & Legend 3
Playable Level 3
Workshop 3
Final Project 3
Ders Başlığı Süre/Saat
Introduction to Game Development 3
Scripting 3
Character Controller 3
Camera & Lighting 3
Physics 3
Animation 3
AI & Navigation Mesh 3
User Interface (UI) 3
Particle System 3
Audio 3
Optimisation & Final Build 3
Final Project 3
ön başvuru

Toplam Eğitim Süresi: 48 Saat / 2 Ay

Eğitmenler: Efe Alaçamlı

Eğitim İçeriği: Bu eğitim programında katılımcılar Unity Certified Developer sınavına hazırlık için gerekli kapsamlı bilgiye sahip olacaktır. Unity oyun motorunu hem teorik hem de uygulamalı şekilde öğrenecektir.

Kimler İçin: Herhangi bir seviyede Unity tecrübesine sahip kişiler ve daha önceden Unity, oyun geliştirme ve programlama tecrübesi olmayanlar bu eğitim programına katılabilir. Ayrıca, Unity Certified Developer sınavı gerekliliklerini karşıladığından emin olmak isteyen deneyimli geliştiriciler de bu eğitim programından yararlanabilir.

Program Hedefleri: Unity Certified Developer sınavına katılın ve geçin. Unity oyun motorunu hakkında kapsamlı bilgiye sahip olun. Unity’de C# programlamayı öğrenin. Oyun endüstrisini tanıyıp, en iyi uygulamaları anlayın.

Program Formatı: Haftada iki gün 19:00-22:00 saatleri arası teori derslerinin gerçekleştirileceği ve bireysel rezervasyonlarla gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerle eğitim içeriği planlanır.

What is Unity Certificate Exam?
Question types and topics

Layout
Asset Store
Console
Hierarchy
Inspector
Scene
Toolbar

Art choices, game mood
Understanding performance bottlenecks, Optimization, CPU bound, GPU bound
Design of games, game mechanics
Video game genres

Audio Clips
Default/Primitive GameObjects
Models
Prefabs
Scene
Sprite Editor

Layers
Tags
Transform
Components

Creating UI
Canvas
Rect Tool and Anchors
Button
Slider

Reading code
Creating scripts
Variables
Methods
Public/Private
Vector3
GameObject components
Time, deltaTime
Execution Order: Start, Update, FixedUpdate
Conditionals
Instantiation
ScreenPointToRay
Quaternion

Materials
Image Effects
Standard Shaders
Post Processing
Particle System

Light component and types
Shadow
Global Illumination
Baking
Lightmaps
Probes

Gravity, rigidbody
Collision: Trigger, Collider
Raycast

Audio and effects
Audio Source
Audio Reverb Zone
Audio Curve Editing
Audio Mixer and Audio effects

Animator Controller
States
Transition
Blend Trees

Navigation
Bake Settings
Obstacle Avoidance

Ads
Analytics
Collaborate
Cloud Build

Production Cycles & Common Job Titles
Hardware Products
Providing Critique
Company Confidentiality

ön başvuru

Toplam Eğitim Süresi: 42 Saat / 7 Hafta

Eğitmenler: Başar Ünder

Eğitim İçeriği: Game Audio Sertifika Programı, oyun geliştirme sürecinin ve oyun deneyiminin en önemli unsurlarından ses ve müzik prodüksiyonu hakkında temel yöntemleri ve estetik yönelimleri ele alırken, öğrencilerin edindikleri bu teknik bilgiyi uygulayacakları bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Kimler İçin: Program, müzik/ses prodüksiyonuna ilgi duyan oyun tasarımı öğrencilerini hedeflediği gibi, oyun endüstrisinde bir kariyer planlayan ses mühendisleri/tasarımcıları, müzisyenler ve prodüktörleri de göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır.

Neler Öğreneceksiniz?: Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; oyunlarda ses ve müzik prodüksiyonunun tarihsel gelişimi, dijital ses konseptleri, ses ve müzik prodüksiyonuna giriş, ses tasarımı, Audio Middleware yazılımları gibi konularda kendilerini geliştirmiş olacaklar.

Program Hedefleri:

  • Öğrencilere, oyun geliştirme süreçlerini işitsel bir konsantrasyonla tanıtma
  • Müzik ve ses tasarımının, medya prodüksiyonu bağlamında öneminin anlaşılması

Program Formatı: Her ders 3 saat sürecek olup, program toplam 7 haftada tamamlanacaktır. Programın ilk iki haftası tarihsel ve teorik altyapı geliştirmeye yönelik olup, bu süre zarfında oyun çalışmalarına ilişkin literatür, makaleler halinde incelenecek ve tartışılacaktır.

Üçüncü haftadan itibaren öğrenciler ses prodüksiyonuna yönelik edinecekleri teknik ve pratik bilgileri kullanarak, ayrı proje gruplarında kendilerine verilen araştırma konuları doğrultusunda bir fikir ve çalışmayı tamamlamaları beklenmektedir.

Oyunlarda müzik ve sesin tarihçesi

Digital Audio ve Ses Fiziği

Ses kayıt, temel düzenleme teknikleri, synthesizer’lar ve yaratıcı ses tasarımı

Oyunlara özgü müzik prodüksiyon teknikleri

Yazılımın temel özellikleri ve tasarlanan ses ve müzik içeriklerinin yazılıma aktarılması

Unity oyun motorunun ses özellikleri ve FMOD ile entegrasyonu

ön başvuru